Palijativno zbrinjavanje pacijenata

Palijativno zbrinjavanje podrazumeva sveobuhvatnu brigu o pacijentima obolelim od neizlečivih bolesti i zasniva na čvrsto utemeljenim dokazima savremene medicinske nauke. Glavni cilj palijativnog zbrinjavanja je da postigne, podrži, očuva i unapredi kvalitet života.

Naša ustanova 16 godina obezbedjuje uslove za zbrinjavanje pacijenata obolelih od malignih bolesti u terminalnim fazama, ali i drugih teških i neizlečivih bolesti iz oblasti interne medicine i neurologije. Trudimo se da našim pacijentima obezbedimo najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama bolesti primenom simptomatske i suportivne terapije i dobrom komunikacijom. Komunikacija se odnosi na intereakciju izmedju pacijenta i zdravstvenih radnika, ali i izmedju pacijenta I njejgove porodice.

Najčešći razlozi zbog kojih nam se pacijenti i njihove porodice obraćaju su: nemogućnost kontrole teških simptoma bolesti poput bola, mučnine, povraćanja, nemogučnosti uzimanja hrane i vode, problema sa disanjem, uznemirenosti, nesanice, telesnog propadanja, nepokretnosti, malignih iI dekubitalnih rana, problema sa mokrenjem itd. Najčešće se u tim situacijama odlučuju za zbrinjavanje obolelih u bolničkim uslovima jer pacijenti tada zahtevaju 24-časovnu medicinsku negu, lekarski nadzor i kontinuiranu primenu terapije za olakšavanje simptoma.