Cenovnik

Bolnički dani

Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega i presvlačenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne i parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje u periodu od 08-20h)

5.900 dinara

Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega i presvlačenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne i parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje u periodu od 08-20h)

6.900 dinara

Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi sa kupatilom (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja I večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega I presvlacenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne I parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje u periodu od 08-20h)

7.900 dinara

Bolnički dan – apartman mali (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja I večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega I presvlacenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne I parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje 24h)

8.900 dinara

Bolnički dan – apartman srednji (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja I večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega I presvlacenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne I parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje u periodu od 08-20h)

11.900 dinara

Bolnički dan – apartman veliki (svakodnevni pregled interniste, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja I večernja toaleta, set za ličnu higijenu, medicinska nega I presvlacenje tokom dana prema potrebi, pomoć pri uzimanju obroka, primena peroralne I parenteralne* terapije, mogućnost boravka pratnje 24h)

14.900 dinara

Dnevna bolnica- boravak (obuhvata opšti pregled lekara, nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok. Cena leka i usluga aplikacije terapije se dodatno naplaćuju.)

2.900 dinara

Produženo lečenje gerijatrijskih pacijenata (stara lica) od

96.000 dinara mesečno

Aplikacija hemioterapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka, obrok i usluga aplikacije terapije. Pregled lekara i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku)

12.000 – 18.000 dinara