Bolnica

Specijalna bolnica za Internu medicinu Nova Vita u Beogradu je savremen, kvalitetan i poverljiv partner klasičnoj medicini u lečenju najtežih oboljenja kao i u unapređenju zdravlja uopšte.

Nova Vita je prva privatna bolnica u Srbiji, a trenutno i najveċi privatni bolnički objekat u regionu. Bolnica poseduje kompletne smeśtajne kapacitete sa prateċom infrastrukturom i specijalističkom medicinskom uslugom. Izgrađena je na prostoru 2.000 m2 i podeljena na sedam funkcionalnih celina.

Bolnički stacionar sastoji se od Odeljenja za onkologiju i hematologiju i Odeljenja za internističke bolesti (pulmologija, kardiologija, gastroenterologija) obezbeđene su sve neophodne medicinske dijagnostičke i terapijske usluge uz kontinuirani nadzor lekara i izuzetan konfor za pacijenta. Stacionar ima ukupno 35 bolničkih klimatizovanih soba. Pacijentima su na raspolaganju jednokrevetne, dvokrevetne sobe i apartmani. Sve sobe su opremljene po najvišim bolničkim standardima što podrazumeva multifunkcionalne postelje sa antidekubitalnim dušecima, kablovsku TV, bežični internet..

Poliklinička služba obezbedjuje ambulantne preglede, laboratorijske analize, kompletnu dijagnostiku, ambulantnu terapiju kod internih oboljenja i savetovaliste za zdrav način života.

Dnevna bolnica za primenu hemoterapije i savetovaliśte za onkološke pacijente.

Ishrana u bolnici je sastavljena od namirnica prirodnog porekla, bez genetski modifikovanih sastojaka, a kompletan bolnički jelovnik prilagođen je dnevnim nutritivnim i kalorijskim potrebama pacijenata. Posebna pažnja poklanja se potrebama pacijenata različitih konfesija i alternativnog načina ishrane.

Stručni resursi su u potpunosti prilagođeni delatnosti bolnice, a cini ih preko 50 zaposlenih (lekari, srednji medicinski kadar I administrativno osoblje) koji su redovnim usavrśavanjem osavremenili svoje veśtine u skladu sa ciljevima bolnice I potrebama pacijenata.

Medicinski tim Nova Vite čine lekari i saradnici različitih specijalisti iz oblasti interne medicine, imunologije, radiologije, neurologije i neuropsihijatrije…, kao i posebno obučen srednji medicinski kadar sestara i tehničara.

Radno vreme bolnice od 00:00 – 24:00

Osnovne usluge bolnice:

  • smeśtaj i nega polupokretnih i nepokretnih starijih osoba
  • stacionarno i ambulantno lečenje internističkih i onkolośkih pacijenata
  • stručne konsultacije o imunoterapiji
  • dnevnu bolnicu za primenu terapije
  • program prevencije malignih i hroničnih internističkih oboljenja
  • organizovanje ambulantnog prevoza obolelih osoba
  • dodatni specijalistički i subspecijalistički pregledi po potrebi
  • palijativno zbrinjavanje pacijenata