PRIMENA HEMIOTERAPIJE
KONDICIONIRANJE I OPORAVAK

Wave

Našim pacijentima omogućavamo sprovodjenje hemioterapije ili druge savremene onkološke terapije uz odgovarajući zdravstveni nadzor i negu 24h tokom lečenja.

SAZNAJ VIŠE

PRIJEM PACIJENATA OD 00 – 24 ČASA

PALIJATIVNO
ZBRINJAVANJE PACIJENATA

Wave

Palijativno zbrinjavanje podrazumeva sveobuhvatnu brigu o pacijentima obolelim od neizlečivih bolesti i zasniva na čvrsto utemeljenim dokazima savremene medicinske nauke. Glavni cilj palijativnog zbrinjavanja je da postigne, podrži, očuva i unapredi kvalitet života.

SAZNAJ VIŠE

Zakaži pregled